1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.knygauk.lt.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo ir atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės, pirkėjų įpročių analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, kuri apima, bet neapsiriboja naujienlaiškių, trumpųjų žinučių (SMS) siuntimo.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjas užsakydamas prekes patvirtina, kad sutinka, jog jo asmens duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, o suvesti duomenys yra perduodami trečioms šalims prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslais. Trečiųjų šalių sąrašas pateikiamas šiose taisyklėse ir informacija apie pasikeitimus pirkėjui atskirai nėra siunčiama: (atnaujinta 2021-01-19): UAB „B1.lt“, UAB „Fintakas“, www.mailchimp.com, UAB Bartus pro, UAB Paysera LT, AB Swedbank, UAB DPD Lietuva, AB Baltic post, (atnaujinta 2021-03-15) Stripe, Montonio Finance, UAB, Visas transportas, UAB, Omnisend, UAB, Miesto logistika, UAB.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@knygauk.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių, patalynės reikmenų, knygų pardavimo; informaciją pateikiama VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038).

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti svetainėje www.knygauk.lt „Mano paskyra“.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@knygauk.lt

3.7. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, atskaityti patirtus nuostolius, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu ir el. paštu nėra priimami.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

5.4. Pirkėjas apmoka už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. Apmokėjimas naudojantis Paysera, Montonio Finance – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema pinigus pervedant į internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui ir Paysera arba Montonio Finance įmonei, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

5.4.2. Apmokėjimas pristatymo metu – tai toks apmokėjimas, kai Pirkėjas už prekes sumoka grynais arba mokėjimo kortele kurjeriui, pristačiusiam prekes nurodytu adresu, arba mokėjimo kortele, kai prekės yra pristatomos į pirkėjo pasirinktą paštomatą.

5.4.3. Apmokėjimas pavedimu – toks apmokėjimo būdas, kai Pirkėjas patvirtinęs užsakymą www.knygauk.lt internetinėje parduotuvėje atlieka pavedimą į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, kurią Pardavėjas atvaizduoja svetainėje, atlikus užsakymą, ir išsiunčia Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą tik tada, kai Pirkėjo bankinis pavedimas pasiekia Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Pirkėjui neatlikus bankinio pavedimo 7 kalendorines dienas, užsakymas yra automatiškai anuliuojamas. Kai Pirkėjas pasirinka apmokėjimą pavedimu, Pardavėjas neįsipareigoja pateikti Pirkėjui visų prekių, nes jų likutis gali būti pasikeitęs nuo užsakymo iki pavedimo momento. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigų sumą, padengiančią prekės ir siuntimo išlaidų skirtumą, per 30 dienų nuo Pirkėjo prekių gavimo dienos.

6. Prekių pristatymas ir grąžinimas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1. Patvirtindamas užsakymą, pirkėjas patvirtinta, kad sutinka su prekių pristatymo ir grąžinimo taisyklėmis, nurodytomis http://www.knygauk.lt/content/1-prekiu-pristatymas-ir-grazinimas.

7. Slapukai ir panašios technologijos

7.1. Šiose taisyklėse ir privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Naudojami slapukai nurodyti toliau.

7.2. Slapukų naudojimas

7.2.1. Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

- Slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;

- Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

- Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

7.2.2. Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

· Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

· Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

7.2.3. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?

7.2.3.1 Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

7.2.4. Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

7.2.4.1 Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Lankydamiesi www.knygauk.lt svetainėje, Jūs sutinkate su taisyklėmis, privatumo ir slapukų politika